Blog

Zarządca Sukcesyjny – jak ustanowić ?

   Ustawa z 5 lipca 2018 roku uregulowała kwestie zarządu sukcesyjnego w momencie śmierci Przedsiębiorcy. Artykuł 6 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym wskazuje podstawowe warunki do ustanowienia zarządu sukcesyjnego, czyli kwestie powołania zarządcy …

Czym są niedozwolone wzorce umowne

Czym są niedozwolone wzorce umowne? Pojęcie to wyjątkowo często pojawia się w wielu opracowaniach dotyczących praw konsumentów. Zacznijmy od tego, czym jest wzorzec umowy. Jest to nic innego jak umowa, …

Polisolokaty UeFKi

Czytając uzasadnienia wyroków w sprawach z zakresu sporów z Ubezpieczycielami często pojawia się termin główne świadczenia stron. Czym są zatem te główne świadczenia stron i dla czego często pojawiają się …

Porozumienie z UOKIK ubezpieczycieli

W historii prowadzonych przez na sporów z Ubezpieczycielami spotykaliśmy się z wieloma liniami obrony. W jednej ze spraw zakończonych w tym roku Ubezpieczyciel poza standardowym zestawem argumentów powołał się na …

Przedawnienie umowy z ubezpieczycielem

                W naszej praktyce dość często spotykamy się z pytaniem: „Czy moje roszczenie nie przedawniło się, ponieważ umowę z Ubezpieczycielem zawierałem kilka lat temu?”                 O przedawnieniu wskażemy tylko pobocznie, …

Transparentność umów UFK

                Czy produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne nazywane potocznie polisolokatami faktycznie od początku były złe? W zasadzie nie.                 Sam produkt ubezpieczeniowo – inwestycyjny to dość ciekawa i interesująca konstrukcja. Z jednej strony …