Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga codziennego zaangażowania i  zmagania się z nowymi wyzwaniami. Naszym celem jest stać się Twoim partnerem wspierającym Twój biznes. W ramach proponowanych działań zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości. W czasie gdy nasza księgowa zajmie się sprawami księgowymi, kadrowo-płacowymi oraz analizami i raportami, wtedy Ty możesz koncentrować się na opracowywaniu i wdrażaniu dróg rozwoju własnej firmy.
Jako firma posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla biur rachunkowych zawarte w Leadenhall Lloyds.
W zakres usług dotyczących jednoosobowych działalności gospodarczych wchodzi:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.

W zakres usług kadrowo – płacowych wchodzi:

 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11),
 • prowadzenie akt personalnych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej wymaganej prawem pracy,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.

W zakresie prowadzenia ksiąg handlowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat ),
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem